TDFSZ logo

Tungsram Dolgozók Független Szakszervezete

Tungsram Dolgozók Független Szakszervezete rövid története

2013.05.10. Apor

A II. világháborút megelőző időszakban, a kemény munka mellett volt hely és idő a sportra, kultúrára, családi rendezvények biztosítására. Olyan intézmények működtetésével biztosította a kikapcsolódás – pihenés lehetőségét az akkori vállalat vezetése, mely történelmi múltjához méltó. pl.: sportlétesítmények, üdülők, Újpesti strand, stb. A világégést követően az „irányított” demokráciában is megtalálható volt az érdekképviselet. Szerepe elsősorban a gazdasági döntések támogatására korlátozódott, de a dolgozók üdültetésében, a kulturális rendezvények szervezésében, sport tevékenységek biztosításában továbbra is vezető szerepet töltött be a vállalat életében. Ebben az időben Magyarországon az MSZOSZ és az alá tartózó ágazati szakszervezetek feladata volt a munkavállalók „érdekeinek” megjelenítése. Így a Tungsramnál működő érdekképviselet a Vasas szakszervezethez tartozott.

A Tungsram Dolgozók Független Szakszervezete (továbbiakban TDFSZ) 1990. október 29-i közgyűlésén döntött a Vasas Szakszervezetből történő kiválásáról. Az átalakításról, megújulásról az 1995. május 6-i Küldött értekezlet beszámolójában olvashatunk:

„Mi a saját bőrünkön éreztük – érezzük azt, mily nehéz egy olyan közegben az érdekképviseleti munka, ahol a politikai, társadalmi, gazdasági átalakulás – rendszerváltás – együtt, egy időben zajlik, és a makró szintű átalakulással egybeesik a vállalat reprivatizációja, előbb részben majd egészben. Amikor az új tulajdonos a világ egy más pontjáról, egy más gazdasági-, és kultúrkörnyezetből küldi ide menedzsmentjét. … A politikai rendszerváltást közvetlenül megelőző hónapokban, 1989. tavaszán került sor arra a választásra, mely a külső – belső körülmények együttes összjátéka folytán megalapozta lehetőségét, hogy szakszervezetünk a klasszikus értékek feladatok felé forduljon. A külső függőségektől (párt, vezetés, felsőbb szakszervezet) egyre inkább eltávolodva elkezdje építeni azt a szakszervezetet, mely munkáját csak egy tényező befolyásolhatja: a szakszervezeti tag.”

A TDFSZ 1992. decemberében kapcsolódott a Liga konföderációhoz. A csatlakozás fő indoka a magas színvonalú szakértői munka, valamint a nemzetközi kapcsolatok biztosítása volt. Az elmúlt évek megerősítik az akkori döntés helyességét. Többször kaptunk anyagi segítséget számítógép, fax, nyomtató vásárlásához. Minden alapszervezetünk technikai fejlettsége e segítség biztosításával növekedett, elősegítve az információk gyors továbbítását, és a kommunikáció magasabb szintű működtetését. Eredményes támogatást kaptunk a GE Hungary Kft.-vel szembeni demonstráció lebonyolításában. Több munkatársunk társadalmi munkában segíti a Liga szakszervezet munkabizottságainak tevékenységét.

A 90-es évek elején sikerült olyan Kollektív Szerződést kötni a munkáltatóval, mely alapot adott a további – későbbi – szerződéseink magas szakmai tartalmának biztosításához. Az akkori KSZ példaértékű volt, „tananyagként” alkalmazták a MÜM-ben, más szakszervezeteknél és vállalatoknál. A folyamatos törvényi változások következtében az elmúlt 23 év alatt többször módosítottuk, illetve újra kötöttük a megállapodást a céggel. Ilyen fontos jogszabályi változások voltak az 1997-ben elfogadott Munkatörvénykönyve, majd az elmúlt évben (2012-ben), - a gazdasági változásokat követve - a régi helyébe lépő Új Munkatörvénykönyve. 2013. év elején elfogadott – a tárgyaló felek által aláírt – Kollektív Szerződés megfelel a hatályos jogszabályi előírásnak. Büszkeségre adhat okot, hogy a kemény szabályok ellenére a megállapodásban megőriztük azokat az eredményeket, melyekért az előző években komoly tárgyalásokat folytattunk. A munkavállalóink jövedelme nem csökkent. Pótlékok változatlan formában rögzítésre kerültek. Tisztségviselők esetében a Lighting üzletág sokkal nagyobb létszámnak biztosít védelmet, mint az érvényben lévő törvény.

1990-től minden évben visszatérő feladat a TDFSZ életében a bértárgyalások lebonyolítása, megállapodások megkötése a munkáltatóval. Ezt a munkát élénk érdeklődés kíséri a szakszervezeti tagság körében. Sajnos egy multinacionális céggel szemben a bérek és juttatások tekintetében nagyon nehéz megnyugtató eredményt elérni. Voltak olyan éveink, amikor az infláció lényegesen magasabb volt a bérfejlesztésnél. (pl.: 1991, 1993, 1995, 2010) 1996-tól 2006. évig az infláció és az átlagbértömeg viszonya pozitív volt. A KSH által jegyzett hivatalos infláció alacsonyabb volt a béremelésnél.(év/év) 2006. és 2011. infláció közeli volt a fejlesztés. (kivéve a 2010 évet) A minimálbérek emelése az utóbbi években jelentősek voltak kormányzati szinten. Ennek következtében a bérek a cégünknél lévő állománycsoport esetében jelentősen megközelítették egymást. Bértömeg vonzata olyan jelentős volt, hogy bérfejlesztést elérni nagyon nehéz volt, figyelembe véve azokat a tényezőket is melyek nehezítették a tárgyalásokat (adótörvényi változások, alkalmazotti kedvezmény megszüntetése, kedvezményes adózású étkezési utalványok adható mértékének csökkentése). Ettől függetlenül 2012. és 2013. évben a bértárgyalást eredményesen zárta a TDFSZ.

Történelmünk legsúlyosabb eseményei a csoportos létszámleépítések végrehajtása, gyárak bezárása, a munkafolyamatok áthelyezése volt. A gazdasági válság, a világítástechnika korszerűsítése, normál lámpák kivonása az Európai Unióból komoly kihívást tartogatott és tartogat a mai napig számunkra. A legnagyobb leépítés bejelentését követően, szakszervezetünk megmozgatott minden „követ” a létszámcsökkentés minimalizálásának elérése érdekében. Az Országgyűlés parlamenti képviselőivel személyesen kerestük a kapcsolatot, egészen a parlamenti Bizottsági ülésig sikerült eljutnunk. Az akkori ellenzéki képviselők segítségével sikerült nyilvánosságot adnunk a problémánknak. Ennek eredményeként a bejelentett leépítés időpontjának határidejét eltolta munkáltató. A leépítésben érintett létszám mértéke jelentősen csökkent. A Kollektív Szerződés mellett olyan KSZ erejű megállapodást sikerült elérni, mely jelentős mértékben növelte az elbocsájtásban érintett munkavállalóknak adandó juttatások mértékét.

  1. október 29-ét követően a GE Hungary területén 12 TDFSZ alapszervezet működött. 2010. évi küldött értekezletet követően 6 alapszervezet került bejegyzésre az alapszabályba. Mivel megszűnt több szervezet, - gyárbezárások, szervezetek leépítése miatt - így a TDFSZ keretén belül is korszerűsítést kellett végre hajtani. Például a racionalizálást követően 2010. évben 3 alapszervezet egyesült. A Váci gyár bezárása miatt alapszervezeteink száma 5-re csökkent.

Magyarországi viszonylatban büszkék lehetünk szakszervezeti szervezettségünkre, hiszen a teljes munkavállalói létszám 60%-a szakszervezeti tag.

Történelmünkről, megállapodásainkról, rendezvényeinkről, oktatásainkról tájékoztatást kérhetnek tagjaink az alapszervezetek irodáiban, vagy TDFSZ Központi irodájában.

Budapest, 2013. május 10.

Apor István
TDFSZ elnök